Działalność Stowarzyszenia Rodziców w Szkole Polskiej

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu wspiera Szkołę finansowo, organizacyjnie i logistycznie. Od lat prowadzimy zajęcia dodatkowe: zajęcia taneczne, plastyczne czy szachowe. Blisko współpracujemy z Radą Rodziców (wybieraną z trójek klasowych) przy organizacji imprez okolicznościowych. Realizujemy także liczne projekty podnoszące atrakcyjność Szkoły m.in. warsztaty, spotkania autorskie czy bookcrossingi.