Władze Stowarzyszenia w roku szkolnym 2014/2015

Obecne władze Stowarzyszenia zostały wybrane 29 listopada 2014 r. podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu.

Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną wybrano po wcześniejszym przyjęciu rezygnacji osób do tej pory sprawujących te funkcje. Przedstawione kandydatury przegłosowało i zaakceptowało 100% osób obecnych i uprawnionych do głosowania. Wybrano następujące osoby:

Prezes: Dagmara Maziukiewicz
kontakt: dagmara.maziukiewicz[at]rodzice.lu lub apeepl[at]rodzice.lu

Wice-prezes ds. Szkoły Polskiej: Olga Gajda Lüpke
kontakt: olga.gajdalupke[at]rodzice.lu lub szkola[at]rodzice.lu

Wice-prezes ds. Sobotniego Przedszkola Polskiego: Iwona Pawelec
kontakt: iwona.pawelec[at]rodzice.lu lub przedszkole[at]rodzice.lu

Skarbnik: Magdalena Zaglaniczny
kontakt: magdalena.zaglaniczny[at]rodzice.lu lub skarbnik[at]rodzice.lu

Członek Zarządu ds. organizacji Dnia Dziecka – Michał Zaglaniczny
kontakt: michal.zaglaniczny[at]rodzice.lu lub dziendziecka[at]rodzice.lu

Członek Zarządu – Anna Hajduk
kontakt: anna.hajduk[at]rodzice.lu

Członek Zarządu – Daria Kuźmicz – Piotrkowska
kontakt: daria.kuzmicz[at]rodzice.lu

Członek Zarządu – Agnieszka Duczmal
kontakt: agnieszka.duczmal[at]rodzice.lu

Komisja rewizyjna:  Grażyna Guz, Ewa Stacewicz
kontakt: komisja[at]rodzice.lu