Statut APEEPL asbl

W 2007 roku, z inicjatywy Rady Rodziców działającej przy SPK w Luksemburgu, powołano do życia Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu APEEPL. Grupa inicjatywna (łącznie 7 osób) opracowała Statut, który został zatwierdzony, a następnie zarejestrowany w luksemburskim rejestrze przedsiębiorstw i stowarzyszeń (Registre de Commerce et des Sociétés).

Czytaj STATUT