Władze Stowarzyszenia w roku szkolnym 2013/2014

Władze Stowarzyszenia na rok szkolny 2013 / 2014 zostały wybrane 19 października 2013 r. podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu.

Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną wybrano po wcześniejszym przyjęciu rezygnacji osób do tej pory sprawujących te funkcje. Przedstawione kandydatury przegłosowało i zaakceptowało 100% osób uprawnionych do głosowania. Wybrano następujące osoby:

Prezes: Dagmara Maziukiewicz
kontakt: dagmara.maziukiewicz[at]rodzice.lu lub apeepl[at]rodzice.lu

Wice-prezes ds. Szkoły Polskiej: Sławomir Moroz
kontakt: slawomir.moroz[at]rodzice.lu lub szkola[at]rodzice.lu

Wice-prezes ds. Sobotniego Przedszkola Polskiego: Iwona Pawelec
kontakt: iwona.pawelec[at]rodzice.lu lub przedszkole[at]rodzice.lu

Skarbnik: Magdalena Zaglaniczny
kontakt: magdalena.zaglaniczny[at]rodzice.lu lub skarbnik[at]rodzice.lu

Członek Zarządu ds. IT – Aleksander Kampa
kontakt: aleksander.kampa[at]rodzice.lu lub it[at]rodzice.lu

Członek Zarządu ds. organizacji Dnia Dziecka – Michał Zaglaniczny
kontakt: michal.zaglaniczny[at]rodzice.lu lub dziendziecka[at]rodzice.lu

Członek Zarządu ds. mediów i komunikacji – Tomasz Budek
kontakt: tomasz.budek[at]rodzice.lu lub redakcja[at]rodzice.lu

Członek Zarządu – Anna Hajduk
kontakt: anna.hajduk[at]rodzice.lu

Członek Zarządu – Olga Gajda Lüpke
kontakt: olga.gajdalupke[at]rodzice.lu

Członek Zarządu – Daria Kuzmicz – Piotrkowska
kontakt: daria.kuzmicz[at]rodzice.lu

Komisja rewizyjna: Grażyna Guz, Ewa Stacewicz
kontakt: komisja[at]rodzice.lu