O szkole

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu – jak sama nazwa mówi – wspiera działalność Szkoły Polskiej.

Szkoła logotyp

Oto najważniejsze informacje o Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Luksemburgu:

 • Strona internetowa szkoły: luksemburg.orpeg.pl
 • Organem nadrzędnym jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie (orpeg.pl) działający przy Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Luksemburgu  wynajmuje w soboty pomieszczenia szkolne od luksemburskiej szkoły Lycée des Arts et Métiers 20, rue Nicolas Hein, L- 1721 Luxembourg
 • Szkoła jest częścią polskiego systemu edukacyjnego, a nie luksemburskiego.
 • Szkoła realizuje uzupełniający plan nauczania, tzn. uzupełnia wiedzę dzieci i młodzieży polskiej przebywającej poza granicami i uczęszczającej do lokalnych szkół  o treści z zakresu języka ojczystego, historii i geografii polski oraz wiedzy o społeczeństwie.
 • Zajęcia lekcyjne odbywają się raz w tygodniu, w sobotę wg planu lekcji dla poszczególnych klas.
 • Rok szkolny trwa od września do lipca, odpowiednio do harmonogramu roku szkolnego na terenie Luksemburga. W trakcie roku przewidziane są ferie jesienne, świąteczne – zimowe i wiosenne.
 • Kształcenie w Szkole Polskiej jest bezpłatne (5 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 31.08.2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich).
 • Uczniowie i absolwenci otrzymują świadectwa szkolne, które dopuszczone są do obrotu prawnego wraz ze świadectwem szkoły kraju czasowego pobytu.

Misja Szkoły Polskiej w Luksemburgu

 • nauczanie języka polskiego oraz wiedzy o Polsce w języku polskim
 • rozbudzanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej
 • popularyzowanie polskiej kultury i tradycji
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

 

Wszelkie informacje praktyczne (kalendarz, plany lekcji, dane kontaktowe) znajdują się na ww. stronie internetowej Szkoły Polskiej w Luksemburgu.