Kim jesteśmy?

Działające od 2007 roku Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu (pełna nazwa francuska brzmi Association des Parents d’Élèves de l’École Polonaise à Luxembourg – stąd często posługujemy się skrótem APEEPL) jest organizacją o celach niezarobkowych, prowadzącą działalność edukacyjną w języku polskim oraz działalność kulturalną. Nasze projekty dotyczą różnych dziedzin i są skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą dla wszystkich chcących wspierać edukację dzieci i młodzieży w Luksemburgu. Wsparcie to odbywa się poprzez organizację wydarzeń, projektów oraz zajęć pozalekcyjnych z różnych dziedzin.

logo rodzice.lu

Prowadzimy zajęcia cykliczne:

  • zajęcia kulturalno-oświatowe po polsku dla dzieci w wieku przedszkolnym (zobacz: Przedszkole Polskie),
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia taneczne,
  • klub szachowy,
  • akademię emocji.

Współpracujemy blisko ze Szkołą Polską w Luksemburgu, wspierając finansowo, organizacyjnie i logistycznie jej działalność.

Ponadto organizujemy liczne spotkania autorskie. Na nasze zaproszenie i we współpracy z Ambasadą do Luksemburga zawitali m.in. Michał Rusinek, Katarzyna Kłosińska, Magdalena Grzebałkowska, Adam Wajrak czy Grzegorz Kasdepke, a spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Oferujemy także okazjonalne warsztaty, bookcrossingi czy przedstawienia teatralne.

Przez wiele lat byliśmy organizatorem Pikniku z okazji Dnia Dziecka – największej plenerowej imprezy polonijnej w Luksemburgu.

Zapraszamy do współpracy i aktywnego włączenia się w prace naszego Stowarzyszenia!