Pobierz wniosek o członkostwo

Aby zostać członkiem naszego Stowarzyszenia, należy złożyć wniosek o członkostwo.

POBIERZ WNIOSEK:

WORD

PDF

Wypełnione wnioski można dostarczyć do nas:

• pocztą elektroniczną na adres: apeepl@rodzice.lu
• osobiście podczas zebrania lub na ręce członka zarządu.

Zapraszamy do współpracy!