Ekologiczny konkurs plastyczny

Ekologiczny konkurs plastyczny

6 kwietnia rozstrzygnęliśmy ekologiczny konkurs plastyczny organizowany przez SPK i nasze Stowarzyszenie!Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Luksemburgu w następujących kategoriach wiekow ...