Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Zajęć Kulturalno-oświatowych dla dzieci w wieku przedszkolnym:

>>>Stąd<<< można pobrać pełną treść Regulaminu Przedszkola w formacie pdf.

REGULAMIN ZAJĘĆ KULTURALNO – OŚWIATOWYCH DLA DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY POLSKIEJ APEEPL ASBL

1. Zajęcia odbywają się w budynku należącym do St. George’s International School Luxembourg ASBL, 11, rue des Peupliers, L-2328 LUXEMBOURG.

2. Zajęcia grupy porannej rozpoczynają się o godzinie 09.30 i kończą się o godzinie 12.00.
• Dzieci po przybyciu do przedszkola mogą skorzystać z świetlicy funkcjonującej w godzinach 8.45 a 9.15. Świetlica jest głównie
organizowana dla przedszkolaków posiadających rodzeństwo w Szkole Polskiej (dojazd i odbiór 2 dzieci z różnych miejsc).
• Od godziny 9.30 – 12.00 odbywają się zajęcia w poszczególnych grupach. Nauczycielki prowadzące grupę odbiorą dzieci ze świetlicy;
• W godzinach 12.00 – 12.30 funkcjonuje świetlica dla dzieci z grupy porannej( jw. świetlica organizowana jest głównie dla dzieci posiadających rodzeństwo w Szkole Polskiej).

3. Zajęcia grupy popołudniowej rozpoczynają się o godzinie 12.15 i kończą się o godzinie 14.40.

4. Personel przedszkola zobowiązany jest opuścić budynek i zablokować drzwi do godziny 15.00. Prosimy o punktualne odbieranie dzieci.

5. Ze względów bezpieczeństwa drzwi wejściowe są odblokowywane o godzinie 8:45 i zamykane o godzinie 09.40. Wszyscy rodzice są proszeni o opuszczenie budynku do godziny 9.30. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci na zajęcia – spóźnialscy dezorganizują
pracę nauczyciela i dzieci. W wyjątkowych sytuacjach przybycia na zajęcia po godzinie 09.30 prosimy o kontakt telefoniczny z kierownikiem przedszkola (numer telefonu na stronie internetowej www.przedszkolaki.lu ).

6. W przypadku nie odebrania dziecka o czasie ze świetlicy o godzinie: 12:30 (w przypadku grupy porannej) lub o godzinie 14:50 (w przypadku grupy popołudniowej) za każdą rozpoczętą godzinę zobowiązani będziecie Państwo do zapłaty 20 Euro.

Drzwi są ponownie otwierane 15 minut przed zakończeniem zajęć, czyli o 11.45. Rodziców oczekujących na dzieci prosimy o czekanie w holu szkoły i nie wchodzenie do sal lekcyjnych.

7. Przed końcem zajęć grupy popołudniowej drzwi wejściowe odblokowywane są o godzinie 14.20 i rodzice mogą wejść na korytarz szkolny.

8. Do dyspozycji rodziców jest parking przed budynkiem oznaczony jako parking dla pracowników szkoły St. George’s.

9. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie nieobecności dziecka na zajęciach. Adresy mailowe nauczycieli umieszczone są na stronie internetowej www.przedszkolaki.lu .

10. Prosimy o sprawne rozbieranie i ubieranie dzieci przed/po zajęciach, pozostawienie kurtek i butów na wieszakach przed klasami.
Prosimy również zwracać uwagę na urządzenia i sprzęty znajdujące się na terenie Szkoły St. George’s, by dzieci się nimi nie bawiły po zakończeniu zajęć.

Prosimy nie zostawiać żadnych swoich rzeczy po zajęciach oraz nie wynosić ze szkoły rzeczy stanowiących własność
St. Geoerge’s. Zarówno nauczyciele jak i APEEPL nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szkole.

11. Obowiązuje zakaz korzystania z placu zabaw przed lub po zajęciach przedszkolnych. Plac zabaw jest dostępny dla Przedszkola tylko podczas zajęć i pod opieką nauczycieli.

12. Na zajęcia prosimy spakować dzieciom obuwie zamienne oraz drugie śniadanie wraz z napojami (preferowana woda) (UWAGA: w St. George’s nie ma dystrybutora z wodą), a na wcześniejszą prośbę nauczyciela ubranie ochronne do malowania farbami lub innych prac
plastycznych.

13. Po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem jest możliwość zorganizowania małego przyjęcia urodzinowego dla dziecka podczas przerwy śniadaniowej.

14. Informacja o wysokości rocznej opłaty za zajęcia przedszkolne zostanie podana w mailu potwierdzającym przyjęcie dziecka do przedszkola. Opłata za Przedszkole jest płatna z góry za cały rok, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym. W uzasadnionych losowo przypadkach i na wniosek rodzica/opiekuna dziecka Wiceprezes Zarządu ds. przedszkola może podjąć decyzję o rozłożeniu płatności na 2 raty (druga rata płatna do 15 stycznia następnego roku). W przypadku uczęszczania do przedszkola dwojga dzieci płatności są rozłożone na 2 raty (jedna rata płatna na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć, druga do 15 stycznia następnego roku) W przypadku uczęszczania do przedszkola więcej niż 2 dzieci z jednej rodziny wysokość opłaty za trzecie i kolejne dziecko ustali Zarząd APEEPL w oddzielnej uchwale.

Regulamin sporządziła: Anna Walak, Kierownik Przedszkola
Zatwierdzono Uchwała Zarządu APEEPL nr 2014.07_zatwierdzenie regulaminu przedszkola