W ramach zajęć dodatkowych uczniowie rozwijają swoje umiejętności i talenty w następujących dziedzinach:

  • plastyka
  • dziennikarstwo  (np. tutaj można zobaczyć owoc pracy naszych dziennikarzy magazyn szkolny LUXPOLSKA).
  • kółko historyczne