Statut Stowarzyszenia reguluje zasady funkcjonowania naszej organizacji.

W 2007 roku, z inicjatywy Rady Rodziców działającej przy SPK w Luksemburgu, powołano do życia Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu. Grupa inicjatywna (łącznie 7 osób) opracowała Statut, który został zatwierdzony, a następnie zarejestrowany w  Rejstrze Stowarzyszeń Non-profit na początku 2008 r.

Czytaj STATUT