Zapraszamy dzieci między trzecim i szóstym rokiem życia, w soboty szkolne, według kalendarza szkół luksemburskich.

O bieżącej działalności przedszkola można przeczytać na stronie www.przedszkolaki.lu

____________________

przedszkolaki.lu_LOGO

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców w 2008 roku Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu APEEPL rozpoczęło organizację zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Głównym celem zajęć jest stworzenie uczniom optymalnych warunków prawidłowego posługiwania się językiem polskim, rozwoju słownictwa oraz nauki właściwych form gramatycznych języka polskiego. Rozbudzane są ich zainteresowania polską książką i muzyką. Podczas zajęć dzieci zachęcane są do aktywnej postawy wobec polskiej historii, kultury i tradycji. Przedszkolaków przygotowuje się do podjęcia w przyszłości nauki języka polskiego oraz historii i geografii w Szkole Polskiej.

Zajęcia są prowadzone w soboty, w godzinach 9.30 – 12.30 dla dzieci między 3 a 5 rokiem życia

Cotygodniowe spotkania przygotowywane są mając na uwadze popularne w Polsce okazje do świętowania – między innymi obchody polskiego Święta Niepodległości, Dzień Górnika, spotkanie z Mikołajem, bal karnawałowy, Święto Babci i Dziadka oraz Dzień Matki i Ojca. Do wszystkich zajęć  dzieci przygotowują się z wielkim zaangażowaniem, uczą się polskich piosenek i wierszy.
Z okazji Dnia Dziecka przedszkole bierze udział w organizacji pikniku dla wszystkich polskich dzieci, ich rodzin i przyjaciół, dzięki czemu możliwa jest promocja polskiej kultury i tradycji wśród mieszkańców Luksemburga.

Przedszkole może poszczycić się wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, złożoną z absolwentek wyższych szkół kierunkowych w Polsce, z doświadczeniem w pracy z dziećmi, które zostały wybrane w trakcie otwartego postępowania konkursowego.

Zajęcia przedszkolne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Polonii w Luksemburgu, ze względu na rozwijanie u dzieci umiejętności posługiwania się językiem ojczystym oraz zapewnienie uczniom kontaktu z kulturowo-cywilizacyjnym dziedzictwem kraju ich przodków. A tylko poprzez wczesne rozpoczęcie ich przygody z Polską, jej językiem i kulturą można rozwinąć w nich miłość i szacunek do naszej Ojczyzny.


Przedszkole Polskie uzyskało dofinansowanie z Kancelarii Senatu RP na 2019 r.