Szkoła Polska (zwana dawniej Szkolnym Punktem Konsultacyjnym) realizuje uzupełniający plan nauczania.
Jest to placówka finansowana przez MEN, przeznaczona dla wszystkich dzieci polskiego pochodzenia (i obcego, jeśli są wolne miejsca), które uczęszczają do regularnych szkół w Luksemburgu, a także w państwach graniczących.

SPK

Szkoła przeznaczona jest dla dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do liceum. W programie nauczania znajdują się język polski, wiedza o Polsce oraz wiedza o społeczeństwie. Na koniec roku uczniowie otrzymują polskie świadectwa, a po ukończeniu liceum mogą zdawać polską maturę.

Od 7 stycznia 2012 r. zajęcia Szkoły Polskiej odbywają się w soboty, na 3 piętrze Liceum Technicznego w Domeldange:

gmaps_ico

20, rue Nicolas Hein
L-1721 Luxembourg

Tutaj dowiesz się więcej o misji szkoły i jej celach.
Bliższe informacje na temat zajęć szkolnych można znaleźć na stronie Szkoły Polskiej (Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Luksemburgu, czyli SPK).

Tutaj znajduje się blog uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu.

_____________________________________________________

kalendarzico_pdfPobierz Kalendarz zajęć w SPK w roku szkolnym 2018/19