Działające od 2007 roku Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu (pełna nazwa francuska brzmi Association des Parents d’Élèves de l’Ecole Polonaise à Luxembourg – stąd często posługujemy się skrótem APEEPL) jest organizacją o celach niezarobkowych, prowadzącą oraz wspomagającą prowadzenie działalności edukacyjnej w języku polskim z różnych dziedzin dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz działalność kulturalną.

Przedsięwzięcie to podjęte zostało po to, by poziom znajomości języka polskiego wśród kolejnych pokoleń Polonii, a także Polaków przebywających czasowo w Luksemburgu, oraz rozumienie kultury polskiej i tradycji były jak najwyższej jakości.

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą dla wszystkich chcących wspierać edukację dzieci i młodzieży w Luksemburgu. Wsparcie to odbywa się poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z różnych dziedzin dla dzieci i młodzieży.

RODZICE-LU

Prowadzimy zajęcia cykliczne:

Współpracujemy blisko ze Szkołą Polską w Luksemburgu, wspierając finansowo, organizacyjnie i logistycznie jej działalność.

Ponadto organizujemy liczne spotkania autorskie. Na nasze zaproszenie i we współpracy z Ambasadą do Luksemburga zawitali m.in. Michał Rusinek, Katarzyna Kłosińska, Magdalena Grzebałkowska czy Adam Wajrak, a spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Oferujemy także okazjonalne warsztaty dla rodziców z bezpieczeństwa rodziny online, coroczne warsztaty teatralne dla młodzieży czy okazjonalne bookcrossingi.

Przez wiele lat byliśmy organizatorem Pikniku z okazji Dnia Dziecka – największej plenerowej imprezy polonijnej w Luksemburgu.

Zapraszamy do współpracy i aktywnego włączenia się w prace naszego Stowarzyszenia!

Powiązane:

WNIOSEK O CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU (>>format DOC) (>>format PDF)
STATUT APEEPL asbl
WŁADZE STOWARZYSZENIA
APEEPL asbl – dane kontaktowe