Współpracując ze Szkolnym Punktem Konsultacyjnym, prowadzimy w Szkole Polskiej zajęcia cykliczne w języku polskim.

W tej chwili, w naszym portfolio mamy zajęcia dodatkowe z plastyki i tańca dla dzieci od 6 do 10 lat, oraz kurs języka polskiego dla dorosłych.

W prowadzonym przez nas Sobotnim Przedszkolu Polskim prowadzimy dodatkowe zajęcia umuzykalniające i zajęcia plastyczne.

Od 2016 roku prowadzone przez nas cykliczne kursy są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy przebywają w Wielkim Księstwie Luksemburga i w okolicach. Prosimy jednak pamiętać, że nasze zajęcia dodatkowe prowadzone są w języku polskim, a liczba miejsc jest ograniczona.

Kursy organizowane przez Stowarzyszenie Rodziców Szkoły Polskiej są odpłatne.

Dla członków Stowarzyszenia, którzy w roku bieżącym złożyli deklaracje członkowskie są one dostępne po niższej cenie.