Oprócz działalności bieżącej, związanej z codziennym funkcjonowaniem Sobotniego Przedszkola Polskiego i Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej organizuje, wspiera i uczestniczy w wielu projektach kulturalnych i edukacyjnych, które stanowią wizytówkę obecności Polaków na terenie Wielkiego Księstwa.