Na pewnym etapie nauki w szkole podstawowej SPK liczba dzieci zainteresowanych nauką w sobotniej szkole polskiej gwałtownie maleje. Domyślamy się, że  obecna formuła zajęć na tym etapie kształcenia nie odpowiada do końca potrzebom dzieci uczących się jednocześnie w innych językach i jest dla nich dodatkowym obciążeniem.

Wierzymy, że kontynuacja nauki i kontaktu z polską  kulturą jest ważna i może pomóc młodzieży rozwijać uniwersalne umiejętności oraz talenty przydatne w każdej kulturze.

Dlatego zastanawiamy się nad alternatywą dla zajęć w SPK czyli nad zajęciami w atrakcyjnej dla młodzieży formule, które pozwolą im rozszerzać kompetencje językowe, rozwijać zainteresowania oraz utrzymać kontakt z polską kulturą.

Zanim wyjdziemy z konkretną propozycją, chcemy poznać Państwa zainteresowania i potrzeby. W poniższej ankiecie znajdą państwo wstępne  propozycje dodatkowych zajęć, które prowadzone  byłyby na zasadach komercyjnych, ale które wychodząc poza ramy standardowych lekcji, pozwolą młodzieży w interesujący i interaktywny sposób rozwijać kompetencje językowe i kulturowe.