Ostatnio na zajęciach rozmawialiśmy z uczniami o rzeźbie. Na początek zadajmy sobie pytanie, co to jest rzeźba?

Najprościej ujmując, jest to kompozycja przestrzenna, nazywana potocznie kompozycją 3d. Wykonywana klasycznie w kamieniu, marmurze, gipsie, współcześnie również z użyciem materiałów pochodzących z recyklingu (plastik, drut, papier itp.) może przedstawiać zarówno sceny batalistyczne jak i rodzajowe, portrety lub luźną formę figuratywną, zaletą rzeźby nad obrazem jest to, że można ją oglądać z wielu stron.

Rzeźba klasyczna, której głównymi, choć nie jedynymi przedstawicielami byli Fidiasz (490-430) i Poliklet (480-420) charakteryzuje się dokładnością i dbałością o precyzję. Miała ona wpływ na całą, późniejszą twórczość artystów (zwłaszcza w epoce neoklasycznej) aż po współczesność.

Akropol ateński

Fidiasz rzeźbiarz grecki, jest uważany za najwybitniejszego przedstawiciela greckiej rzeźby starożytnej okresu klasycznego. Niewiele wiadomo na temat jego życiorysu. Kierował pracami rzeźbiarskimi na Akropolu ateńskim (447 p.n.e. – 432 p.n.e.); później działał w Olimpii, przyjmuje się że nie tylko uczestniczył w budowie ateńskich świątyń, ale był również autorem wielu projektów tych budowli. Wywarł decydujący wpływ na rozwój greckiej rzeźby monumentalnej. Jego prace powstawały w kamieniu i brązie lecz nie zachowały się do dzisiejszych czasów, ich formę poznano jedynie dzięki rzymskim kopiom oraz opisom.

Athena Parthenos dłuta Fidiasza, rzymska kopia

Poliklet z Argos – Grecki rzeźbiarz, założyciel szkoły rzeźbiarskiej w Argos która działała także po śmierci artysty. Autor słynnego kanonu proporcji ludzkiego ciała oraz zasady kontrapostu (wykroku). Jego prace również w większości nie zostały zachowane.

↑Poliklet, Doryforos (Chłopiec z włócznią)
schemat przedstawiający kanon proporcji opracowanych przez Polikleta

Zadaniem praktycznym miał być projekt własnej rzeźby, której podstawą była plastikowa butelka oraz rolka po ręczniku papierowym, część uczniów realizowała własny projekt w technice kolażu.

[nggallery id=69]