18 marca odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Wardą! Dziękujemy Autorce za fascynujące anekdoty, uczestnikom – za liczne przybycie, Ambasadzie RP w Luksemburgu – za gościnę, a RejClubowi – za wsparcie merytoryczne!