SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY OGŁASZA NABÓR NOWYCH UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

(Dotyczy kandydatów do rozpoczęcia nauki w klasie 1 szkoły podstawowej oraz chętnych do rozpoczęcia po raz pierwszy nauki w naszej szkole w klasach wyższych)

Pierwszy etap: Wszystkich rodziców (lub opiekunów) zainteresowanych zapisem dziecka do szkoły po raz pierwszy prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i zebranie potrzebnych dokumentów oraz informacji. Zgłaszani uczniowie muszą mieć w roku 2019 ukończony 7 rok życia (rok urodzenia 2012). Dzieci sześcioletnie będą przyjmowane na podstawie pisemnego wniosku rodziców i w miarę posiadanych miejsc.

Drugi etap: Osobiste przedstawienie wymaganych dokumentów, złożenie dokumentacji rekrutacyjnej (załączniki) i podpisanie formularza zgłoszeniowego w wybranym przez siebie terminie. Proponowane terminy to dni 27.04, 04.05, 11.05 w godzinach: 10:45-12:45. Miejsce dokonywania zapisu to: 20, rue Nicolas Hein L-1721 Luxembourg, III piętro.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie szkoły: http://luksemburg.orpeg.pl/content/rekrutacja-20192020