Po raz pierwszy na naszych zajęciach wykorzystaliśmy muzykę jako główne narzędzie do tworzenia naszych prac artystycznych. Dzieci nauczyły się, że plastyka to nie tylko papier i kredki, ale wszystko to co nas otacza i pomaga nam w tworzeniu, wyrażaniu nas samych, naszych emocji i byciu kreatywnym. Zajęcia były podzielone na trzy części: pierwsza słuchanie i interpretacja. Dzieci miały zamknięte oczy i musiały wymyślić akcję do danego utworu muzycznego a następnie przedstawiały swoje odczucia. Druga: interakcja z muzyka: Dzieci w trakcie słuchania muzyki miały przedstawić rytm na papierze. Trzecia: taniec i rysunek w tym samym momencie w rytmie Hit the Road Jack. Zajęcia dostarczyły dzieciom dużo zabawy.

[nggallery id=167]