Informujemy, że przyjmowane są zgłoszenia do udziału w II Warsztatach Teatralnych organizowanych przez Szkołę Polską i APEEPL asbl.

Warsztaty odbędą się w dniach 1 – 4 maja 2014 roku w w Youth Hostel Schengen/Remerschen.
Cena warsztatów – 220 EUR – zawiera 24 godziny zajęć pod kierunkiem Wojciecha Leonowicza, aktora Teatru Bagatela i STU, oraz wykładowcy PWST w Krakowie, koszty noclegu i pełnego wyżywienia.

Przewidziane są dwie grupy wiekowe uczestników: 8-10 lat i 11-16 lat. Ilość miejsc w każdej z grup jest ograniczona do 8 osób, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych zaliczką wpłaconą na konto APEEPL.

Aby zgłosić chęć udziału w II Warsztatach Teatralnych należy >>wypełnić formularz, do którego odnośnik dostępny jest na stronie projektu, lub wysłać zgłoszenie na adres teatr@rodzice.lu

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych oraz prosimy o rozpowszechnianie tej informacji wśród osób potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w tym projekcie, a nie będących uczniami szkoły.

Organizatorem II Warsztatów Teatralnych jest Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Luksemburgu i Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu (APEEPL a.s.b.l.).