KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA DOROSŁYCH

POLISH LANGUAGE COURSES

zawieszony do odwołania / suspended until further notice

KursPL

Stowarzyszenie Rodziców APEEPL oraz Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Luksemburgu organizują sobotni kurs języka polskiego. Jest on adresowany do osób, które ze względów rodzinnych, zawodowych lub zainteresowań kulturowych pragną zdobyć umiejętność komunikowania się w języku polskim. Zajęcia prowadzone są przez polskich nauczycieli, w małych grupach (4-8 uczestników). APEEPL & POLISH COMPLEMENTARY SCHOOL offer Saturday language courses for adults and teenagers interested in learning Polish as a second / foreign language. If you have a Polish family or a Polish partner, need Polish at work or are investing in Poland this course is for you. We offer courses in small groups (4-8 participants) with experienced native speakers.

Gdzie? / Where?
Lycée des Arts et Métiers – Site Dommeldange
20, rue Nicolas Hein
L-1721 Luxembourg

_____________________________________________

Kiedy? / When?
Zajęcia odbywają się w soboty robocze. Dokładne informacje dotyczące kalendarza zajęć, czasu i sali zostaną podane po zakończeniu rejestracji.
Classes take place every Saturday except for holiday periods. Information as regards the dates, hours and the room will be provided after the closing of enrolment.

_____________________________________________

APEEPL asbl, RSC F0007494, 20, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg
IBAN : LU84 0019 2655 4319 4000 BIC : BCEELUL

W tytule przelewu proszę podać poziom kursu oraz nazwisko i imię uczestnika kursu.

Please specify the level of the course and the student’s first and last name when making a payment.
_____________________________________________

Formularz zgłoszeniowy dla nowych kandydatów/Inscription form for new students


TEST_POL

Test kwalifikacyjny/ Placement Test

pie